Verkoopsvoorwaarden

Algemeen

 • Reclameartikel en promoties gelden niet automatisch voor nabestellingen
 • Eventuele afwijkingen op de verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien dit vooraf schriftelijk werd overeengekomen
 • Bij Hilde is een eenmanszaak onderhevig aan het Belgische BTW-stelsel. Alle aangeduide en/of vermelde prijzen (op offertes, website, toonzaal, nieuwsbrief, Facebook pagina, bestelbonnen … ) zijn in principe BTW inbegrepen doch exclusief verzendingskosten – tenzij expliciet anders vermeld.
 • BTW nummer is BE 0667.506.884, Hilde Maréchal, 18-Oktoberstraat 47, 8200 Brugge.
 • Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd.
 • Wij respecteren de regelgeving i.v.m. de wet op de privacy

Workshops

 • Iedere aanvraag voor een workshop krijgt een bevestiging van de geplande workshop en het te betalen totale bedrag, via e-mail. De klant verbindt zich hiertoe de correcte gegevens (e-mailadres, telefoonnummer) te verstrekken.
 • Na bevestiging betaalt de klant het verschuldigde bedrag via de rekening: BE49 7370 4699 9371 (BIC KREDBEBB) op naam van: Bij Hilde, 18-Oktoberstraat 47, 8200 Sint-Andries.
 • De klant is pas definitief ingeschreven na ontvangst van de betaling.
 • Annuleren kan tot maximum een week voor de start van de workshop. Tot die dag wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald. Na deze datum wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald.
 • Er mag iemand anders in de plaats van de ingeschrevene deelnemen aan de workshop.

Bestellen

 • Met het plaatsen van een bestelling, via welke weg dan ook, verbindt de klant zich ertoe de verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.
 • Alle bestelde goederen worden via De Post verstuurd. De klant betaalt de portkosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Voor iedere zending naar het buitenland gelden de officiële posttarieven.
 • Bij afhaling van een bestelling in de winkel worden uiteraard geen portkosten aangerekend. Dit kan binnen de openingsuren van de winkel gebeuren of op afspraak.
 • Iedere bestelling krijgt een bevestiging van de bestelde goederen en het totale bedrag, de verzendingskosten inbegrepen, via e-mail. De klant verbindt zich hiertoe de correcte gegevens (e-mailadres, telefoonnummer) te verstrekken.
 • Na bevestiging betaalt de klant het verschuldigde bedrag via de rekening: BE49 7370 4699 9371 (BIC KREDBEBB) op naam van: Bij Hilde, 18-Oktoberstraat 47, 8200 Sint-Andries.

Leveren/retourneren

 • De bestellingen worden na ontvangst van betaling naar de klant verstuurd.
 • Bij Hilde kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een levering die te laat aankomt of een levering die verloren gaat door overmacht, onvoorziene omstandigheden of door derden, met name de organisatie die instaat voor de levering. In geval van problemen zullen wij op zoek gaan naar een oplossing.
 • Indien de leverancier niet in staat is, om wat dan redenen ook, de bestelde goederen binnen 8 weken te leveren mag de klant zijn bestelling gratis annuleren. Het betaalde bedrag zal dan worden teruggestort.
 • Mocht het product niet aan de verwachtingen voldoen, dat moet er binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail contact opgenomen worden (contact@bijhilde.be).
 • Goederen terugsturen kan alleen na voorafgaande e-mail en de portkosten zijn steeds voor de koper.
 • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht.
 • Voor retourneren en/of ruilen gelden volgende bijzondere voorwaarden:
  • Voorafgaande e-mail via contact@bijhilde.be met vermelding van de artikelen, naam, woonplaats, rekeningnummer en de gemotiveerde redenen.
  • Stuur het artikel in de originele verpakking naar Bij Hilde, 18-Oktoberstraat 47, 8200 Sint-Andries, België (dit op kosten en verantwoordelijkheid van de klant).
  • Het product zal binnen de 14 dagen na ontvangst worden omgeruild of het aankoopbedrag zal worden teruggestort exclusief verzendingskosten.
 • Bij Hilde behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel ten gevolge van (verkeerd) gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten voor goederen die verkocht worden van de rol (per meter).
 • Boeken en/of tijdschriften worden nooit teruggenomen.
 • Klachten dienen binnen de 14 dagen gemeld te worden.
 • Bij geschillen is alleen de rechtbank van Brugge ( België) bevoegd.

Aansprakelijkheid

Bij Hilde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Bij Hilde verkochte producten.
Bij Hilde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site. De kleuren op een beeldscherm kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren van de artikelen. Bij Hilde probeert de artikelen zo correct mogelijk te beschrijven maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor afwijkingen.
Alle afbeeldingen op de internetsite van Bij Hilde gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Idem voor gegevens zoals gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten … Het is mogelijk dat Bij hilde op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Bij Hilde is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Print Friendly, PDF & Email